WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Neden Su ile Kolanın KDV Oranı Aynı?

İçme suyunda KDV oranı %8’dir. Çeşmeden akan su için de %8 KDV ödersiniz. Pet şişede, cam şişede satılan sular için de KDV oranı %8’dir.

Kolalı içeceklerde de KDV oranı %8’dir. Oysa birisi temel ve vazgeçilmez bir ihtiyaç iken, diğer sağlık açısından sıkıntılı ve zaruri olmayan bir ihtiyaçtır. Hatta yurtdışı uygulamalarda obez vergisi adı altında bu tür ürünler yüksek vergilere tabi tutulmaktadır.

SORUYORUZ:

 • Neden en temel ihtiyaç maddesi olan suda KDV oranı %8’dir?
 • Su ile gazlı içeceğin aynı KDV oranına tabi olmasının makul bir izahı var mıdır?
 • KDV uygulamasında, fiskal amaç dışı uygulamalar hayata geçirilmez mi?
 • Su’da KDV %1 olarak uygulanamaz mı?

Neden Günlük 39,24 TL’lik Nakdi Ücret Desteğinden Bir de Damga Vergisi Kesiyorsunuz?

Günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilen işçilerin bu ücreti üzerinden neden bir de binde 7,59 damga vergisi kesiyoruz?

Neden ilgili düzenleme yapılırken, damga vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harç nakdi ücret desteğinden alınmaz demediniz?

Neden, aylık 1.177,2’liralık ücreti damga vergisi sonrası 1.168 TL’ye düşürdünüz?

TRT Son Üç Yıldır Faaliyet Raporunu Neden Yayımlamıyor?

Pek çok ürün üzerinden bandrol ücreti alan, elektrik tüketiminden elektrik payı alan, kamu kaynakları ile finanse edilen TRT 2016 yılından bu yana Faaliyet Raporu yayımlamıyor.

Soruyoruz:

 • Kamu kaynakları ile finanse edilen bir kurum faaliyet raporunu neden yayımlamaz.
 • Vatandaşın kamu kaynaklarının nerelere harcandığını bilme hakkı yok mu?
 • TRT’nin bağlı olduğu üst yönetim buna neden izin verir?
 • Çoğu vatandaşın cebinden çıkmak suretiyle TRT’ye 13 yılda aktarılan 15,5 milyar TL ile neler yapılmıştır?
 • Bu kadar büyük kamu kaynağı ile kimlere, hangi bedelle, hangi programlar yaptırılmıştır?
 • Program ve program yapımcısı seçiminde; satın alınan programların bedel tespitinde hangi kriterler esas alınmıştır? Açık rekabet şartları oluşturulmuş mudur?
 • TRT, dışardan danışmanlık hizmeti almakta mıdır? Hangi alanlarda almaktadır? Bu hizmetler için ne kadar ödeme yapmaktadır?
 • Bankada her yıl 300-600 milyon TL arası parası bulunup yüklü faiz geliri eden TRT neden vatandaşın faturasından pay almaya devam etmiştir?

Neden Tapu Harcına İlaveten Bir de Döner Sermaye Bedeli Ödüyoruz?

Ev alırken tapu harcı ödüyoruz. Peki tapu işlemleri için ödenen bu harca ilaveten neden bir de döner sermaye hizmet bedeli ödüyoruz?

Ev hayali ile yanıp tutuşan pek çok kişi tapu işlemleri için evraklarını tapu müdürlüğüne verip işlem başlattıktan sonra kendisine ödemesi gereken harç ve döner sermaye bedelinin bildirilmesini bekler. Sonra bir SMS gelir ve … lira harç …. döner sermaye bedelinin ödenmesi talimatı ilgiliye ulaşır.

İşin asıl ilginç tarafı tam da burada başlamaktadır. Tapuda herhangi bir işlem için, aslında devletin vermiş olduğu bir hizmete karşılık ödenmesi gereken tapu harcı kafi gelmemekte ve vatandaş buna ilaveten bir de “döner sermaye hizmet bedeli” adı altında ilave bir bedel ödemek durumunda kalmaktadır. Bu ödemeyi yapmadan tapuda alım işleminin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hizmet başka bir yerden de alınamaz. Tamamen vergi benzeri bir ödeme. Ama genel bütçeye gitmiyor. Tapu harçlarında olduğu gibi, yıllık ne kadar döner sermaye hizmet bedeli ödediğimizi bilmediğimiz gibi, bu paraların nereye harcandığını da bilmiyoruz. Mali sistemimizin şeffaf ve belirli olmadığı, neye ne kadar vergi ödediğimizi bilmediğimiz bir sistemde aslında yapılan hizmet için ödediğimiz tapu harcına bir de ilave bedel ödüyoruz.

SORUYORUZ?

 • Harç, zaten zorunlu olarak alınması gereken bir kamusal hizmet karşılığı iken, tapu işlemlerinde bir de Döner Sermaye Hizmet Bedeli ödüyoruz.
 • Döner sermaye hizmet bedelleri adı altında yıllar itibariyle ne kadar para toplanmaktadır?
 • Bu paralar hangi usul ve yöntemlerle nerelere harcanmaktadır?

B Sınıfı Ehliyet İçin Kurs Ücreti Hariç, Vergi, Harç ve Benzerleri için Ne Kadar Ödüyoruz?

Bugün “B Sınıfı Ehliyet” almak isteyen bir kişinin kurs ücreti hariç ödemesi gereken vergi, harç ve benzeri zorunlu diğer giderler bulunmaktadır.

Aşağıda bu zorunlu ödemeleri sizin için bir araya getirdim. Yazının sonunda ise sürücü belgesi için harç tutarları ve değerli kağıt bedellerinin 2010 yılından bugüne değişimine yer verdim.

2020 Yılında B Sınıfı Ehliyetin Vergi ve Benzeri Maliyetleri

Kurs ücreti hariç, “B” sınıfı bir ehliyet almak için yapılması gereken zorunlu ödemeler aşağıdaki gibidir:

 • 751,70₺ Harç
 • 200₺ Değerli Kâğıt Bedeli
 • 37₺ Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Payı
 • 90₺ Yazılı Sınav (MEB)
 • 120₺ Direksiyon Sınavı(MEB)
 • Toplam 1.198,70₺

Net asgari ücretin yarısından fazla. Üniversite sınavına geçen ay girip, o stres sonrası ehliyet almak isteyen bir gencin kurs ücreti hariç ödemesi gereken tutar bu.

Vergiler hayatı zorlaştırıyor. Vergilerin yanında vergi benzeri diğer unsurlar ayrı bir sorun.

Hayatı kolaylaştırmak için vergilerden başlamak gerek sanırım.

b sınıfı ehliyet için zorunlu belgeler

“B” sınıfı sürücü belgesi harç tutarları ve değerli kağıt bedelleri yıllar itibariyle nereden nereye geldi?

B sınıfı sürücü ehliyeti için belirlenen harç tutarlarının ve değerli kağıt bedellerinin 2010 yılından bu yana nereden nereye geldiği aşağıdaki tabloda görülmektedir. 2010 yılından 2020 yılına %221’lik artış söz konusu olmuştur.

Tablo 1: B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarlarının Yıllar İtibariyle Değişimi

YILLARTUTARLAR
2020 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları751,70 TL
2019 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları613,30 TL
2018 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları495,70 TL
2017 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları433,10 TL
2016 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları402,90 TL
2015 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları381,70 TL
2014 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları333,60 TL
2013 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları333,60 TL
2012 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları290.10 TL
2011 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları252,30 TL
2010 B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Tutarları234,30 TL

2010 yılından günümüze sürücü belgesi için değerli kağıt bedelindeki değişim ve tutarlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu dönem zarfından sürücü belgesi değerli kağıt bedeli %221 artış göstermiştir.

Tablo 2: Sürücü Belgesi için Değerli kağıt bedelleri  

YILLARTUTARLAR
2020200 TL
2019166 TL
2018134 TL
2017117 TL
2016108,50 TL
2015102 TL
201492,50 TL
201389 TL
201277,50 TL
201167 TL
201062 TL