WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Neden Tapu Harcına İlaveten Bir de Döner Sermaye Bedeli Ödüyoruz?

Ev alırken tapu harcı ödüyoruz. Peki tapu işlemleri için ödenen bu harca ilaveten neden bir de döner sermaye hizmet bedeli ödüyoruz?

Ev hayali ile yanıp tutuşan pek çok kişi tapu işlemleri için evraklarını tapu müdürlüğüne verip işlem başlattıktan sonra kendisine ödemesi gereken harç ve döner sermaye bedelinin bildirilmesini bekler. Sonra bir SMS gelir ve … lira harç …. döner sermaye bedelinin ödenmesi talimatı ilgiliye ulaşır.

İşin asıl ilginç tarafı tam da burada başlamaktadır. Tapuda herhangi bir işlem için, aslında devletin vermiş olduğu bir hizmete karşılık ödenmesi gereken tapu harcı kafi gelmemekte ve vatandaş buna ilaveten bir de “döner sermaye hizmet bedeli” adı altında ilave bir bedel ödemek durumunda kalmaktadır. Bu ödemeyi yapmadan tapuda alım işleminin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hizmet başka bir yerden de alınamaz. Tamamen vergi benzeri bir ödeme. Ama genel bütçeye gitmiyor. Tapu harçlarında olduğu gibi, yıllık ne kadar döner sermaye hizmet bedeli ödediğimizi bilmediğimiz gibi, bu paraların nereye harcandığını da bilmiyoruz. Mali sistemimizin şeffaf ve belirli olmadığı, neye ne kadar vergi ödediğimizi bilmediğimiz bir sistemde aslında yapılan hizmet için ödediğimiz tapu harcına bir de ilave bedel ödüyoruz.

SORUYORUZ?

  • Harç, zaten zorunlu olarak alınması gereken bir kamusal hizmet karşılığı iken, tapu işlemlerinde bir de Döner Sermaye Hizmet Bedeli ödüyoruz.
  • Döner sermaye hizmet bedelleri adı altında yıllar itibariyle ne kadar para toplanmaktadır?
  • Bu paralar hangi usul ve yöntemlerle nerelere harcanmaktadır?