WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Taşıt Alırken Neden TRT Bandrol Ücreti Ödüyorum?

Pek çok ürün üzerinde TRT bandrol ücreti söz konusudur. TRT Bandrol oranları, 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmekte idi. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile birlikte artık bu yetki Cumhurbaşkanına ait, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenebiliyor.

Mevcut durumda üzerinde görsel veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunan kara taşıtlarını alanlar (GTİP 87 faslında yer alanlar), taşıt bedelinin binde 4’ü oranında TRT bandrol ücreti ödemektedirler. Taşıtta bulunan radyo veya televizyonda TRT kanallarını dinlemeleri veya izlemelerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. TRT bandrol bedeli oransal olduğu için, aracın bedeli yükseldikçe ödenen TRT bandrol bedeli de yükselmektedir.

SORUYORUZ:

Vatandaş, pek çok ürün üzerinden zorunlu olarak ödediği, bir tür vergi hüviyeti kazanan bandrol ücretini neden ödediği yanında, ödediği bu vergi benzeri unsurların usulüne uygun ve doğru yerlerde kullanıp kullanılmadığını da sorma hakkına sahip. Ancak TRT 2016 yılından beri Faaliyet Raporu dahi yayımlamayarak, bu paraların nerelere, kimlere, nasıl ve ne kadar harcandığı konusunda bilgi vermemektedir. Biz ise sormaya devam edeceğiz.